كارگران همواره به امام و رهبري ونظام مقدس جمهوري اسلامي وفادار بوده وبيشترين شهيد وجانباز را تقديم كرده اند.

افرادي را بايد ضد نظام دانست كه خود را دوستدار نظام ميدانند اما در زير نقابي كه بصورت زده اند بيشترين ضربه را به نظام و انقلاب زده و يك شبه ميلياردر ميشوند.

از وقتي كه كارخانه آزمايش به بخش خصوصي واگذار شده است بارها كارگران خواستار نظارت مستقيم دولت بوده اند اما متاسفانه اين كارخانه بدست افرادي سپرده شد كه وضعيت اينچنيني(1500 نفر به 160 نفر) را به بار آورد.
آنچه تاكنون روي داده خصوصي سازي نبوده بلكه آن را بايد رها سازي نام برد


scan0002_resize
+ نوشته شده در  ساعت   توسط خبرنگار آزاد