حسین داودیان فرزند احمد رئیس و عضو هیات مدیره وقت شرکت های کارخانجات صنعتی آزمایش و توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس هم حالا باید 10 ماه حبس تعزیری تحمل کند. حسین داودیان زمانی یکی از بزرگ ترین سهامداران بورس تهران محسوب می شد. او هم توانست گروه قدرتمندی تشکیل بدهد. داودیان در سال های 82 و 83 مدیرعامل شرکت کربن ایران و یکی از نقش آفرینان بازدهی های چندصد درصدی سهام گروه سرمایه گذاری پتروشیمی شامل سرمایه گذاری پتروشیمی، کربن ایران، دوده صنعتی، گاز لوله و لاستیک سهند بود. برخی از شرکت های آنها پس از گذشت پنج سال از آن زمان تا مرحله انحلال و ورشکستگی نیز پیش رفته اند. اماداستان حسین داودیان به گروه پتروشیمی ختم نمی شود چراکه وی اواخر سال 83 در یک معامله جنجالی، سهام گروه صنعتی، پیام و آزمایش و پارس قوطی را خریداری کرد. سه شرکت نامبرده پس از ورود داودیان، سرنوشتی مشابه گروه پتروشیمی را تجربه کردند به گونه یی که در آغاز با انتشار شایعاتی از جمله اعلام eps چندصدتومانی برای آزمایش زیان ده، گروه داودیان شاهد افزایش حبابی قیمت سهام شد و در نهایت انتشار گزارش های پی درپی شفاف سازی از سوی بورس، شعله کم جان این شرکت ها را خاموش کرد؛ پیام و آزمایشی که از آزمایش بورس سربلند بیرون نیامدند و اکنون سه سال است که نماد آنها را هیچ سهامداری در بورس تهران ندیده است؛ وضعیتی که باز هم متضرر اصلی آن سهامداران خرد هستند.


از یاران داودیان می توان به عبدالله داورزنی فرزند غلامرضا نایب رئیس هیات مدیره وقت شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس و حمید مقیم زاده فرزند ماشاء الله عضو هیات مدیره شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس اشاره کرد که هر یک باید به چهار ماه و 15 روز حبس تعزیری بروند. احکام دیگر اعضای گروه داودیان این گونه است؛ سعید داودیان فرزند احمد عضو هیات مدیره شرکت کارخانجات صنعتی آزمایش 10 ماه حبس تعزیری. سیدمحمد سیدابریشمی فرزند سیدحسن عضو هیات مدیره شرکت کارخانجات صنعتی آزمایش، محمدعلی حقیقی فرزند شمس الحق عضو هیات مدیره شرکت کارخانجات صنعتی آزمایش و سیدمهدی ثقفی فرزند محمد عضو هیات مدیره شرکت کارخانجات صنعتی آزمایش هم باید هر یک 10 ماه حبس تعزیری بکشند